Jocuri Tradiționale în cetățile Râșnov și Feldioara. Festivalul Jocurilor Tradiţionale continuă în 2018 cu Ediţia a IV-a ›

Dacă până acum, copiii din municipiul Brașov au descoperit jocurile tradiționale aflate în patrimoniul imaterial transilvănean, în special cel aparţinând Ţării Bârsei, a venit rîndul elevilor din județul Brașov să se întreacă în jocurile strămoșești. În trecut, în Braşovul medieval, şi în Transilvania, breslele mesteşugăreşti şi autorităţile publice încurajau şi premiau tineri care se distingeau la anumite jocuri şi concursuri. Iată de ce în acest an, jocurile tradiționale vor fi organizate în cetățile medievale din Râșnov și Feldioara. Aproximativ  două

Festivalul Jocurilor Tradiţionale continua şi în 2016 cu Ediţia a 2-a ›


Capitala Jocurilor

Noutăţile acestei ediţii sunt:
Organizarea atelierelor de crestături tradiţionale pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani
Organizarea atelierelor de pielărie tradiţională pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani
Organizarea unui concurs dedicat noilor tehnologii pentru elevii de liceu, în care  aceştia să vin ă cu propuneri de transpunere a jocurilor tradiţionale în aplicaţii web.

Comunicat de presă